Een technisch jeugdplan, geschreven/samengesteld door onze trainers en tijdens een ouderavond uitgelegd aan ouders, kwam tot stand en werd ten uitvoer gebracht voor onze CMV/jeugd en hoe leuk is het dan, als de uitvoering ook al direct resultaat laat zien.
Met dit technisch plan kunnen we de komende seizoenen dus met een gerust hart verder.
Ook is er in 2016 een start gemaakt met het introduceren van het smashvolleybal (smashen/timing en sprongkracht) voor de jeugd. Inmiddels( jan.2018) is succesvol een smashvolleyclinic gegeven aan de 1e en 2e klassers van ’t Assink. En in febr. 2018 is er weer het scholentoernooi voor kinderen van de groepen 5 t/m 8 van de basisschool.
Kortom vv Boemerang laat van zich horen bij de jeugd.
Op 19 jan. 2018 is er het stratenvolleybaltoernooi met deelname van zowel een recreantenklasse als nu ook een wedstrijdklasse. Totale deelname van 18 teams.

Afgelopen jaar is er enorm veel energie gestoken om “het beachen” voor onze vereniging, maar daarnaast ook voor voetbal en tennis van de grond te krijgen. Er verscheen, nadat er uit de drie verenigingen een commissie was samengesteld, een lijvig rapport en er werd een power point presentatie gehouden, dit alles om financiële middelen “los te krijgen” van gemeente Berkelland en Europa (Leadergelden). Echter telken male moest er worden voldaan aan nieuwe voorwaarden, zodat uiteindelijk is besloten om de beachvelden op een andere manier te gaan realiseren. Dit seizoen zal naar verwachting duidelijk worden waar, hoe en met wie.

Verder is vv Boemerang samen met gymnastiekvereniging Odival een pilot gestart om voor de jeugd t/m 10 jaar lessen te verzorgen om zowel het motoriek als de balvaardigheid te bevorderen.

Vv Boemerang is een actieve vereniging die midden in de maatschappij staat zo blijkt uit bovenstaand jaaroverzicht.