We mogen gelukkig weer trainen, lees goed het Corona protocol.

coronaprotocol

Ter aanvulling kunt u deze link aanklikken voor de volledige regels van de NEVOBO https://www.nevobo.nl/cms/download/6893/Protocol%20indoor%20volleybal.pdf

We mogen weer starten; ook in de zaal vanaf 25 augustus a.s. Devakanties zitten er inmiddels (bijna) op en de eerste voorbereidingen voor het nieuwevolleybalseizoen kunnen dus beginnen dan wel zijn al begonnen.
We zijn nog steeds gebonden aan speciale spelregelsvanwege het Covid-19 virus die hieronder zijn beschreven (bron; RIVM en algemeen protocol verantwoord sporten NOC-NSF en info gemeente Berkelland). Door ons met z’n allen aan deze regels te houden, kunnen wehopelijk op een veilige en gezonde manier onze mooie sport weer beoefenen. Naast deze basisregels gelden speciaal voor de Pickerhal ook nog enkele regels. Bijvoorbeeld bij het passeren van elkaar in de gang maak gebruik van de inhammen bij de scheidsrechters kleedkamers. Verder zijn gezien de grootte van de kleedkamers maximaal 6 mensen tegelijk toegestaan in die kleedkamers. Daarvan mogen er maximaal 4 tegelijk douchen. Dit laatste wordt dus nog steeds afgeraden om dit in de hal te doen. In de kleedkamers laten we geen kleding e.d. meer achter. We nemen alles mee de zaal in. Verder hangen overal in de Pickerhal plakkaten met informatie over wat wel niet mag. Neem de tijd om die te lezen. Als we ons allemaal aan de regels houden wordt de kans op besmetting een stuk kleiner zo niet onmogelijk.
De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:
• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies
van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
• Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten).
• Vermijd drukte.
• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van ons sportcomplex.
• Schud geen handen.

Spelregels voor sport in het kort
• Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en
wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
• Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meterafstand tot elkaar te houden. Dus ook in kleedkamers en tijdens besprekingen.
• Bij de entree van de sporthal staat een dispenser met desinfectiemiddel, gebruik
deze bij het betreden van het gebouw. In de kleedkamers staan ook zeepdispensers.
• Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties mogen weer open. Echter
gelet op de 1,5 meter afstand-regel adviseren wij om zoveel mogelijk thuis te douchen. Wij begrijpen
dat het voor sommige leden toch prettig is om te douchen, dus deze mogelijkheid bestaat dan. Maar zoals gezegd maximaal 4 tegelijk en 6 in de kleedkamers.
• We adviseren de kleedkamers zoveel mogelijk alleen te gebruiken voor het wisselen van de schoenen.
We willen jullie vragen thuis de sportkleding al aan te trekken, waardoor je in de sporthal alleen de
binnensportschoenen aan hoeft te trekken. Er mogen geen tassen/jassen/schoenen en andere
eigendommen in de kleedkamer blijven staan. Jullie kunnen de tas met eigendommen meenemen in
de zaal bij het veld waarop je traint. Na afloop van de training neem je je tas mee en ga je via de kleedkamers (oude hal) of via de centrale deur (nieuwe hal) naar de centrale hal bij het beheerdershokje. Trek daar weer je buitenschoenen aan. We willen voorkomen dat grote groepen mensen elkaar passeren bij de kleedkamers en de smalle deur van haldeel DEF waardoor de 1,5 meter regel niet nagekomen kan worden.
• Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en zingen, is niet toegestaan.
• Trainers houden toezicht op de afspraken bij en rondom trainingen.

Aanvullend voor trainers, begeleiders en vrijwilligers
• trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich in de sportlocatie ingroepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of jebehandelend arts;
• vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
• wijs sporters op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen highfives;
• houd 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor (veilige)
beoefening/begeleiding van de sport. Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters
tot en met 12 jaar;
• zorg ervoor dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten
geen fysiek contact hebben zoals tijdens het vieren van een overwinningsmomenten of tijdens een
wissel;
• voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan
noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);
• help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren, spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
• laat sporters gefaseerd het sportveld betreden en verlaten;
• laat sporters van 18 jaar en ouder tijdens de warming-up de 1,5 meter afstand houden;
• zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling.

Aanvullend voor sporters
• sporters dienen zelf hun (gezondheids-)risico te analyseren of zij zich op buiten en/of in de sportlocatiein groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of jebehandelend arts;
• voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18
jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en als dit open is hetsportcafé;
• zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact
hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel;
• vanaf 13 jaar: draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel
van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden;
• volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie of beheerders sporthal;
• blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroep als er meerdere teams op de sportlocatie actief zijn;
• geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld is niet toegestaan; dit geldt straks ook weer bij wedstrijden.

Aanvullend voor ouders/verzorgers

• informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingenvan de begeleiding opvolgen;
• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en
bestuursleden;
• draag een mondkapje vanaf 13 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één
vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden.
• Ouders en toeschouwers zijn alleen welkom op de tribune of bij de nieuwe hal in de materiaalruimte Denk aan 1 1/5 meter!!
Komt u uw kind brengen, doe datdan tot de algemene hal, ouders mogen niet bij de kleedkamers komen. Houd te allen tijde de 1,5meter regel in afstand tot mensen buiten uw eigen huishouding.
.

We wensen iedereen weer ontzettend veel volleybalplezier het komende seizoen en doen een beroep opieders gezond verstand met betrekking tot het corona-protocol.

TC Boemerang