Persbericht Algemene Ledenvergadering Boemerang

BESTUUR VOLLEYBALVERENIGING BOEMERANG WEER COMPLEET.
Tijdens de algemene ledenvergadering van Boemerang, maandag 29 oktober, werden Bert Dijkhuizen als voorzitter en Elvira Boswinkel als secretaresse door de leden in hun functie benoemd. Beiden waren al een paar maanden als zodanig werkzaam.
De aftredend penningmeester, Hugo Dumont, werd opgevolgd door Karin Lageschaar. De aftredende en herkiesbare leden, Raldy Blankvoort en Johan Cerneus, werden herkozen. Het bestuur van Boemerang is daarmede weer compleet.
Vertrouwenscontactpersoon, Gonnie Spexgoor vertelde de leden over haar taak en werkwijze.
De aftredend penningmeester presenteerde zijn laatste verlies- en winstrekening en begroting voor het komende jaar. De financiƫle positie van Boemerang is gezond, mede door de inspanningen van Rinus Bolster die een groot aantal sponsoren aan de club wist te binden.
Voorzitter, Bert Dijkhuizen, kon daarna Raldy Blankvoort en Anneloes Cerneus huldigen voor respectievelijk het 50 en 25 jarig lidmaatschap. Voor haar vele verdiensten voor de vereniging werd Raldy Blankvoort ook benoemd tot lid van verdienste en deze eer viel Henk Voortman ook ten deel.
Na de pauze werd het beleidsplan van de club voor de komende 3 jaar vastgesteld en sprak de voorzitter met de aanwezige leden over de toekomst van Boemerang. Een aantal problemen passeerden de revue, het teruglopende aantal leden, het gebrek aan kader voor diverse functies, zoals scheidsrechter, trainer en coach. Hij riep de leden op om hierover na te denken en bijvoorbeeld met een ledenterugroepplan te komen. Binnenkort zal het bestuur met vertegenwoordigers van de Nevobo praten over deze problematiek en wellicht kan de bond de club ondersteunen bij activiteiten om de neergang een halt toe te roepen. Johan Cerneus kondigde aan dat in januari weer een recreatief stratenvolleybaltoernooi zal worden georganiseerd.