Het seizoen is nog maar amper begonnen en de koekactie staat weer voor de deur.

We hebben er dit jaar voor gekozen het als volgt te doen:

– Op dinsdag 5 september gaan de trainingen voor ABC en dames niet door. Zij worden vanaf 18:00 verwacht bij café Tijink voor de koekactie. De recreanten die later op de avond trainen kunnen dus eerst nog helpen bij de actie.  Ouders zijn ook welkom om indien nodig mee te rijden.

– Op zaterdag 9 september wordt iedereen die dinsdag niet kan verwacht om de CMV jeugd te ondersteunen. De jeugd en alle anderen

kunnen zich melden vanaf 9:30 bij café Tijink. Ook hopen we hierbij op wat hulp van recreanten. 

 

2 momenten dus om goed te kunnen verkopen met z’n allen om de club te helpen!